Informace o nás

 

Založeno registrací u MV ČR – červenec 2008


Činnosti sdružení:

   

I.

Resocializační programy

 

Resocializační a probační programy pro mládež a dospělé

 

 

 

 

PROJEKT PEJSEK

PROJEKT     ŽIVOT BEZ PROBLÉMŮ

určeno pro OSPOD a OČTŘ

 

Víkendové resocializační pobyty

 

 

Víkendové pobyt pro děti ze sociálně problémových rodin

 

určeno pro OSPOD

 

 

Víkendové a prázdninové pobyty pro děti, které mají zkušenosti s trestnou činností

 

Výkon výchovných opatření

 

 

Výkon společenský účelných prací v přípravném řízení za provázení a asistence

 

určeno pro OSZ

 

 

II.

Řěšení konfliktů a poradenství pro školy a školská zařízení

 

Sociometrie v třídních kolektivech

 

 

Řešení disharmonie třídních kolektivů
Prevence a řešení šikany

 

Řešení trestné činnosti

 

 

Orientace v trestním řízení, provázení trestním řízení, zprostředkování možnosti odklonů

Práce s rodinou

určeno pro školská zařízení

Prevence trestné činnosti ve školských zařízeních

 

Práce s patologickými jevy

 

 

Prevence patologických jevů (drogy, šikana, trestná činnost), vzdělávání preventistů a výchovných poradců

 

Poradenství pro rodiče a pedagogy

 

 

III.

Zooterapie

  Cannisterapie v ranné péči – sociální rehabilitace – asistenční aktivity (ÚSP Chotěšice, Červený Hrádek, Barbora, Diakonie Čáslav)
 

určeno pro DD a USP

 

Cannisterapie  seniorů (domov důchodců Kutná Hora, Rataje, Kolín)

 

Aktivity lidí za pomoci zvířat (v návaznosti na projekt PEJSEK)

  Spolupráce a pomoc psím útulkům (v návaznosti na projekt Pejsek)

 

 

IV.

 Komunikační a sociální dovednosti

 

Aktivní příprava na zaměstnání

 

Volba povolání

 

Zprostředkování řešení konfliktů v oblasti rodinného a občanského práva

 

 

V.

Vzdělávání a prevence

 

Vzdělávací akce pro laickou a odbornou veřejnost

 

Prevence pro školy (prevence patologie, prevence napadení zvířetem)

 

Spolupráce s ČZU v oblasti projektů zooterapie a aktivit lidí za pomoci zvířat

 

 

VI.

Mimoškolní aktivity

 

určeno pro laickou veřejnost i klienty programů

 

Základy agility

 

Základy výcviku psů

 

Rukodělná činnost

 

 

VII.

Rukodělné aktivity

 

určeno pro veřejnost i klienty programů, event. zaměstnávání osob

 

Jednodenní kursy specifických dovedností, dle tématického zaměření

 

Získání pracovních dovedností v rámci resocializačních kurzů

 

Podpůrné pracovní činnosti při zooterapii seniorů

 

Činnosti směřující ke vzniku rukodělné dílny

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.